week 32 2020
 
 
Welcome to De Gratis Krant van Nederland,
 
 

 
  Econoom Jan Tinbergen
Onze enige Nobelprijswinnaar Economiehttp://alturl.com/3vx2bDe Nederlandse Nobelprijswinnaar economie Jan Tinbergen toonde het
al aan: de beloning van topmanagers staat in geen relatie tot hun
productiviteit. Tegen hun zelfverrijking is wel degelijk iets te doen:
ontmantel de conglomeraten, saneer de toplaag.Al sinds de jaren zestig wordt het inkomen van managers onderzocht.
In 1977 werd al geconstateerd dat het ''onzin'' is de hoge inkomens van
topleiders te willen zien als de prijs die de markt wel moet betalen;
nee, het gaat vooral om het naar zich toe halen van inkomen vanwege een
positie van macht in de bestuurlijke hiërarchieën van grote
ondernemingen.De Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen (1903-1994) heeft dit
getest. Voor een aantal westerse landen berekende hij de bijdrage van
diverse beroepsgroepen aan het nationaal inkomen. Voor lager geplaatste
werkers bleek dit positief te zijn, maar voor het management was het
nihil, in vakjargon: niet significant van nul te onderscheiden.Daarmee is de claim van topmanagers weerlegd, dat hun inkomen hun
toekomt vanwege de markt. Er is immers geen relatie met hun
productiviteit. Het is wel degelijk zo dat zij zich hun topsalarissen
toeëigenen op basis van hun machtspositie.

Marktconform inkomen betekent inkomen gerelateerd aan productiviteit.
Dit is ook een geaccepteerd beginsel bij het bepalen van de loonruimte
voor lager personeel. Het valt niet in te zien waarom dit niet ook zou
gelden voor topmanagers, die immers ook werknemers zijn.

Hiermee ligt dan ook de bal bij de topmanagers. Laten ze maar aantonen
dat hun productiviteit hun topsalaris rechtvaardigt. Ze zullen het niet
kunnen.

Men wijst erop dat de salarissen ook elders worden getoucheerd.
Inderdaad, het is elders ook niet best; het onderzoek van Tinbergen was
dan ook internationaal.Ook alle andere smoezen om de eigen bevoorrechte positie te
rechtvaardigen - weglekken van talent, enzovoorts - zijn allang
onderzocht en naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwens, welk talent:
de toplui bij Ahold, Shell et cetera die frauderen om er zelf beter van
te worden?De maatschappelijke schade van zulk gedrag en de demotiverende werking op lager personeel, moeten niet worden onderschat.De code opgesteld door de voormalig Unilever-topman Tabaksblat is
natuurlijk een wassen neus. Zelfregulering en zelfreiniging door een
belangengroep zijn altijd dubieus.Naast het leggen van de bewijslast voor hun productiviteit bij de
topmanagers, stelt Tinbergen een reeks van maatregelen voor om het
managersinkomen aan te pakken.Een daarvan is de ontmanteling van conglomeraten en de bijbehorende
toplaag; in kleinere eenheden wordt met meer productiviteit gewerkt en
met meer arbeidsvreugde.Uiteindelijk stond Tinbergen een inkomensverdeling voor ogen gebaseerd
op de twee beginselen van productiviteit en rechtvaardigheid, binnen een
land en tussen landen. Er is zeker nog een lange weg te gaan, maar met
het aanpakken van zelfverrijking door topmanagers kan worden begonnen.

ceo's krijgen opgeblazen beloningenJan Tinbergen 1903-1994 Nobelprijs economie 1969 CV


Uit: Duindorp

Biografie Jan Tinbergen

Re-publikatie geschriften Jan Tinbergen

Jan Tinbergen wiki EN

wiki nederlands
In 1992 ontving hij van prinses Juliana de
Freedom of Want award, een van de
Four Freedoms Awards.


Jan Tinbergen studeerde ondermeer wiskunde en economie. Hij werd  wijd en zijd bekend om zijn betrokkenheid met mensen die onderaan in de maatschappij stonden. Was Tinbergens belangstelling tot dan toe voornamelijk gericht op nationaal economisch beleid, door een bezoek aan India in 1951 als secretaris-generaal van het International Statistical Institute werd hij getroffen door de armoede die hij daar aantrof. Hierdoor ontstond een levenslange betrokkenheid bij de armoedeproblematiek van ontwikkelingslanden. Het was opnieuw de directe confrontatie met armoede, die Tinbergens leven beslissend beinvloedde.  Ondanks de vele onderscheidingen, die Tinbergen ontving, waaronder verschillende eredoctoraten, de Praemium Erasmianum in 1967 en de Nobelprijs voor economie in 1969, was en bleef hij een sober en bescheiden mens. Hij dronk geen alcohol en rookte niet. Deze soberheid uitte zich zelfs in de typische eenvoudige spelling, die Tinbergen in zijn eerste geschriften hanteerde.

Bij de uitreiking van de Erasmusprijs zette  prins Bernhard een treffend portret van Jan Tinbergen neer: 'Naast zijn diepe sociale bewogenheid die hij overtuigend weet over te dragen is hij spreekwoordelijk sober. Hij leidt een bijna ascetisch leven, is zuinig op iedere snipper papier en meent dat de wetenschap zich sober moet vertonen, ook tegenover de onderontwikkelde gebieden'.


Auteur van o.a. De leefbare aarde
De enige Nederlandse Nobelprijswinnaar Economie Jan Tinbergen toonde het al aan: de beloning van topinkomens staat in geen relatie tot hun productiviteit. Tegen hun zelfverrijking is wel degelijk iets te doen: ontmantel de conglomeraten, saneer de toplaag.

Al sinds de jaren zestig wordt het inkomen van topbestuurders onderzocht. In 1977 werd al geconstateerd dat het ''onzin'' is de hoge inkomens van topleiders te willen zien als de prijs die de markt wel moet betalen; nee, het gaat vooral om het naar zich toe halen van inkomen vanwege een positie van macht in de bestuurlijke hiërarchieën van grote ondernemingen.

De Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen (1903-1994) heeft dit getest. Voor een aantal westerse landen berekende hij de bijdrage van diverse beroepsgroepen aan het nationaal inkomen. Voor lager geplaatste werkers bleek dit positief te zijn, maar voor het management was het nihil, in vakjargon:        niet significant van nul te onderscheiden.

Daarmee is de claim van topbestuurders weerlegd, dat hun inkomen hun toekomt vanwege de markt. Er is immers geen relatie met hun productiviteit. Het is wel degelijk zo dat zij zich hun topsalarissen toeëigenen op basis van hun machtspositie.

Marktconform inkomen betekent inkomen gerelateerd aan productiviteit. Dit is ook een geaccepteerd beginsel bij het bepalen van de loonruimte voor lager personeel. Het valt niet in te zien waarom dit niet ook zou gelden voor topbestuurders, die immers ook werknemers zijn.
Hiermee ligt dan ook de bal bij hen. Laten ze maar aantonen dat hun productiviteit hun topsalaris rechtvaardigt. Ze zullen het niet kunnen.
Men wijst erop dat de salarissen ook elders worden getoucheerd. Inderdaad, het is elders ook niet best; het onderzoek van Tinbergen was dan ook internationaal.

Ook alle andere smoezen om de eigen bevoorrechte positie te rechtvaardigen - weglekken van talent, enzovoorts - zijn allang onderzocht en naar het rijk der fabelen verwezen. Trouwens, welk talent: de toplui bij Ahold, Shell et cetera die frauderen om er zelf beter van te worden?

De maatschappelijke schade van zulk gedrag en de demotiverende werking op lager personeel, moeten niet worden onderschat.

De code opgesteld door de voormalig Unilever-topman Tabaksblat is natuurlijk een wassen neus. Zelfregulering en zelfreiniging door een belangengroep zijn altijd dubieus.

Naast het leggen van de bewijslast voor hun productiviteit bij de topmanagers, stelt Tinbergen een reeks van maatregelen voor om het topinkomen aan te pakken.

Een daarvan is de ontmanteling van conglomeraten en de bijbehorende toplaag; in kleinere eenheden wordt met meer productiviteit gewerkt en met meer arbeidsvreugde.
 

Copyright © door De Gratis Krant van Nederland Alle Rechten Voorbehouden.

Gepubliceerd op: 2010-02-15 (923 maal gelezen)

[ Ga terug ]
 
 

Content ©

 
 
De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland

Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

http://www.degratiskrantvannederland.nl
http://www.gratiskrantvannederland.nl
http://www.krantvannederland.nl
http://www.degratiskrant.nl

http://www.modaalpartij.nl
http://www.demodaalpartij.nl

http://www.hetforumvannederland.nl
http://www.forumvannederland.nl

Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !


De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
Gebruik backend.php or ultramode.txt
Voor een gewone site gebruik
deze link